Sản phẩm ép nhựa bị thiếu liệu (Lỗi Short Mold)

Short Mold là lỗi như thế nào?

Lỗi Short Mold hay còn gọi là thiếu liệu là hiện tượng vật liệu không thể điền đầy lòng khuôn dẫn đến sản phẩm ép xong bị khuyết tật, dị dạng. Hiện tượng Short Mold xảy ra khi nhựa chảy không đủ, hoặc là giá trị lượng nhựa ít.

Nhìn vào hình trên này ta thấy mẫu F là mẫu có hình dạng đầy đủ. Các mẫu còn lại là các mẫu NG lỗi Short Mold

Nguyên nhân hình thành Short Mold

1. Nhựa chảy không đủ

Đơn giản là trong trường hợp short mold do nhựa chảy không đủ thì nhiều điều kiện được giả định.

 • Nhiệt độ nhựa thấp
 • Nhiệt độ khuôn thấp
 • Nhựa chảy không đủ
 • Tốc độ phun chậm
 • Áp lực phun thấp

Nếu giá trị lượng thiết kế ít so với lượng cần thiết cho sản phẩm thì đương nhiên sẽ bị Short Mold.
Cũng có trường hợp bị Short Mold không chỉ là do giá trị lượng thiết kế ít mà còn là do phát sinh dao động do lượng nhựa không đạt.

2. Lỗi do khuôn và hình dạng sản phẩm

Cả cấu tạo khuôn và hình dạng sản phẩm cũng là nguyên nhân xảy ra Short Mold. Cũng có trường hợp do kích cỡ Gate nhỏ và Runner mảnh mai, do dòng chảy nhựa sẽ giảm đi nên dễ phát sinh Short Mold. Hơn nữa, nếu bề dày thịt sản phẩm mỏng thì đương nhiên sẽ dễ phát sinh Short Mold.

3. Lỗ thoát gas không tốt

Xảy ra Short Mold khi ở vị trí điền đầy cuối cùng không thoát gas tốt.

4. Sấy nhựa không đúng

Sấy nhựa không đúng nhiệt độ, không đủ thời gian hoặc không sấy nhựa làm cho nhựa bị lẫn hơi ẩm cũng là nguyên nhân dẫn đến lỗi Short Mold

5. Đổi V −P

Thời điểm và thời gian bảo áp cũng có thể là nguyên nhân gây ra lỗi Short Mold. Nếu bảo áp quá sớm thì tính chảy của nó sẽ giảm xuống toàn bộ. Kết quả đó là phát sinh Short Mold.

Đối sách Short Mold

1. Hãy thử tăng tính chảy của nhựa

Trước tiên là hãy thử tăng tính chảy. Trong việc tăng tính chảy, sẽ có các phương pháp dưới đây:

 • Tăng nhiệt độ nhựa
 • Tăng nhiệt độ khuôn
 • Đổi nhựa sang loại có tính chảy cao
 • Làm cho tốc độ phun nhanh
 • Làm cho áp lực phun cao
 • Hạ vị trí đổi V −P(làm cho nó gần 0 )

Ngoài việc thay đổi điều kiện ép thì việc tăng tính chảy theo phương pháp dưới đây cũng mang lại hiệu quả.

 • Tăng Gate
 • Tăng Runner

Kiểm tra lượng nhựa

Hãy kiểm tra sau khi đã phun nhựa xong, trong Xilanh có còn sót lại nhựa hay không? Vì lượng nhựa không đạt và giữa các lỗi Short Mold cũng có sự khác nhau nên ta cần xem liên tục là lỗi Short Mold nào. Nếu là lỗi Short Mold do sót nhựa trong Xilanh thì cần tăng giá trị lượng thiết kế.

Kiểm tra thoát gas

Hãy kiểm tra xem có tiến hành sấy dự bị đầy đủ hay không? Điều kiện sấy được chọn cho mỗi lọai nhựa được ghi rõ ràng trên bao sản phẩm. Hãy so sánh giá trị đó với hiện thực cho khớp.
Hãy kiểm tra lỗ gas có thoát tốt ở cuối dòng chảy hay không?. Nếu có phát sinh cháy thì có khả năng cao là do lỗi thoát gas. Ta cần phải xem xét làm lớn lỗ, thêm lỗ.