Sửa lỗi đường kết nối (Weld line) sản phẩm ép nhựa

Đường kết nối là gì?

Đường kết nối hay còn gọi là đường hàn có tên chuyên nghành là “Weld line” là một lỗi thường gặp đối với các sản phẩm ép nhựa. Hiện tượng một đường hàn không đồng màu (thường có màu trắng bạc) với sản phẩm được hình thành trên thành sản phẩm. Hiện tượng này tiềm ẩn khả năng sản phẩm bị phá vỡ rất cao ngay tại vị trí xuất hiện đường kết nối trong quá trình sử dụng.

Đường kết nối

Nguyên nhân tạo ra đường kết nối

#1. Nhiệt độ nhựa thấp.

Khi 2 dòng chảy của nhựa gặp nhau thì sẽ phát sinh Weld line nhưng lúc này, nhiệt độ của 2 dòng chảy càng thấp thì Weld line càng nổi lên. Ở phần đường kết nối, vì 2 dòng chảy của nhựa không trộn lẫn vào nhau nên hễ nhiệt độ thấp thì lớp mặt trên trở nên dày và nổi lên đường Line. Không chỉ nổi bật lên đường Line mà đồng thời tính kết dính cũng thấp đi. Điều này là do độ kết dính của 2 dòng nhựa yếu.

Ngược lại, nhiệt độ của 2 dòng nhựa này càng cao thì độ kết dính càng được nâng cao và Weld Line cũng không nổi lên trên ngoại quan.
Ở điều kiện nhiệt độ nhựa thấp, ta sẽ nghĩ đến những yếu tố như:

(i) Nhiệt độ khuôn thấp.
(ii) Nhiệt độ cài đặt Xilanh đặc biệt là vòi phun) thấp.
(iii) Tốc độ phun chậm.
(iv) Tính chảy của nhựa thấp.

Thời gian cho đến lúc 2 dòng nhựa hợp nhau vì mất nhiều thời gian nên nhựa cứng và được cho là có phương hướng làm xuất hiện đường hàn.

#2. Áp lực thấp.

Weld line là do 2 dòng nhựa nóng chảy đã bị áp chế, bám dính. Điều này này cũng phụ thuộc vào áp lực có trong đó. Nếu áp lực duy trì thấp thì khả năng xuất hiện đường hàn cũng có khuynh hướng tăng lên.

#3. Lỗ thoát gas kém

Weld line là lỗi kết hợp của nhựa nhưng đồng thời cũng có trường hợp xảy ra ở phần cuối của dòng chảy (phần điền đầy cuối cùng).
Lúc này, nếu không làm lỗ thoát gas hay không thoát gas tốt thì đó là nguyên nhân dẫn đến xuất hiện lỗi Weld line.

Đối sách cho ”Weld Line”

#1. Tăng nhiệt độ nhựa.

  • Tăng nhiệt độ khuôn lên
  • Tăng nhiệt độ xilanh lên

#1. Hãy thử tăng bảo áp

Dẫu tăng áp lực giữ đơn giản cũng tốt nhưng tốt hơn là nên sử dụng cùng lúc các điều kiện dễ dàng có liên quan tới áp lực giữ như dưới đây:

  • Tăng nhiệt độ nhựa (nhiệt độ xilanh).
  • Tăng nhiệt độ khuôn.
  • Tăng tốc độ phun.
  • Mở rộng Gate (cổng bơm).
  • Chỉnh độ dày thịt.
  • Sử dụng nhựa có độ nhớt thấp.

#2. Hãy kiểm tra lỗ thoát gas.

Nếu bị Weld ở phần cuối của dòng chảy nhựa thì cần kiểm tra lỗ thoát gas
Hãy kiểm tra độ lớn, bề dày của lỗ thoát gas xem có vấn đề gì không?
Nếu không thỏa mãn thì sẽ dễ phát sinh cháy khét và phát sinh cả những lỗi khác.

#3. Hãy kiểm tra Gate (cổng bơm).

Nếu kích cỡ Gate không đủ thì cho dẫu có tăng nhiệt độ và áp lực giữ ta cũng không thấy được hiệu quả.
Trong trường hợp như thế, nếu làm cho kích cỡ Gate lớn lên thì Weld line sẽ tốt hơn do nhựa dễ chảy, hơn nữa là sẽ dễ dàng giữ được áp lực giữ. Thay đổi vị trí, hình dạng, kích thước hoặc số lượng cổng rót nhựa (gate) để thay đổi các hướng chảy của nhựa.