Tấm khuôn cố định/Tấm di động/Đường phân khuôn

Tấm khuôn cố định là gì?

Tấm khuôn cố định có tên chuyên nghành là “cavity plate” là tấm thép được gia công cắt gọt theo yêu cầu nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp (nếu khuôn có lõi rời) tạo hình cho sản phẩm đúc và được gắn với phần cố định trong quá trình đóng/mở khuôn. Phần cố định được gắn lên thành cố định của máy ép nhựa trong suốt quá trình sản xuất.

Phần cố định cũng có tên gọi khác là phần cái hay tấm cái hoặc dân gian còn gọi là phần cối. Những tên gọi này nhằm để cho người khác dễ hình dung ra cơ chế nằm yên của phần cố định để cho phần di động đóng/mở khi khuôn làm việc.

Các thành phần chính phần cố định

 • Vòng định vị
 • Bạc cuống phun
 • Tấm kẹp khuôn
 • Tấm cố định
 • Tấm giữ đuôi keo (khuôn 3 tấm)
 • Chốt dẫn hướng
 • Chốt xiên và khối khóa (Khuôn có slide)…

Tấm khuôn di động là gì?

Tấm khuôn đi động có tên gọi chuyên nghành là “Core Plate” là tấm thép được gia công cắt gọt theo yêu cầu nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp (nếu khuôn có lõi rời) tạo hình cho sản phẩm đúc và được gắn với thành di động của máy ép nhựa trong suốt quá trình sản xuất.

Ngược với phần cố định thì phần di động thường có các tên gọi khác như: phần đực, tấm đực hay phần chày…

Các thành phần chính phần di động

 • Tấm kẹp khuôn
 • Tấm đẩy pin
 • Tấm kẹp pin
 • Gối đỡ
 • Tấm di động
 • Hệ thống pin đẩy
 • Bạc dẫn hướng
 • Cụm lõi trượt (Khuôn có slide)…

Đường phân khuôn là gì?

Đường phân khuôn có tên gọi chuyên nghành là “parting line” là đường phân chia giữa phần cố định và phần di động của khuôn. Đường chia khuôn có thể đường thẳng cũng có thể là đường cong tùy theo hình dáng sản phẩm và cách bố trí của người thiết kế. Tùy vào mục đích và kinh nghiệm của mỗi người thiết kế mà một sản phẩm có thể được bố trí đường chia khuôn giống nhau hoặc khác nhau.

Đường phân khuôn cũng có thể gọi tắt là PL